Tallriksgatan 3

Skälby Västerås - Västmanlands län