Kartografvägen 5

Västra Skälby Västerås - Västmanlands län