Österby 1:2, Tomt 2

Dingtuna Västerås - Västmanlands län