Knipvägen 177

Tråsättra Österåker - Stockholms län