Bangatan 31B

Nordanby Västerås - Västmanlands län