Östergatan 10B

Pantarholmen Karlskrona - Blekinge län