Fd Jägmästarbostället

Hammarstrand Ragunda - Jämtlands län