Gamla Riksvägen 17

Lyckeby Karlskrona - Blekinge län