Sölvesborgsvägen 24

Högadal Karlshamn - Blekinge län