Solhemsvägen 25

Trummenäs Karlskrona - Blekinge län