Gamla Riksvägen 3C

Lyckeby Karlskrona - Blekinge län